Politica de confidențialitate

Home Politica de confidențialitate
de Alina Natașa

Proprietarul site-ului web natasaalinaculea.ro va administra în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs., conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. De asemenea, următoarele prevederi din acest document se conformează Regulamentului General privind Protejarea Datelor (GDPR), în vigoare de la 25 mai 2018.

1. Obiectul prelucrării datelor cu caracter personal

Prezentul document de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal al:

 • Partenerilor noștri contractuali – clienți denumiți „parteneri contractuali”
 • Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru web https://natasaalinaculea.ro, denumiti „utilizatori”.

2. Cum și ce date cu caracter personal colectăm

Colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal atunci când intrați în legatură cu noi și activitatea noastră, așa cum sunt informațiile furnizate prin completarea formularelor de pe pagina noastră web, prin corespondența pe telefon, e-mail, prin transmitere personală odată cu vizita dvs. la sediul nostru sau în orice alt mod. Aceasta poate include și informații pe care ni le transmiteți atunci când raportați o problemă legată de funcționarea paginii noastre web.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include:

 • Numele și prenumele
 • Adresa de domiciliu
 • Locul si data nasterii
 • Adresa de e-mail
 • Numărul de telefon
 • CNP-ul
 • Date bancare (in cazul partenerilor contractuali – persoane fizice & juridice)
 • Codul de identificare fiscală (în cazul partenerilor contractuali – persoane juridice)
 • Alte informații, după caz.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (cum ar fi informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, viața sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege și/sau în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat.

Colectam în mod automat următoarele date, de fiecare dată când vizitați pagina noastră web:

a. Date de natură tehnică:

 • IP/adresa de internet – utilizată pentru conectarea PC-ului/dispozitivului dumneavoastră la internet
 • Informații despre conectare – tipul și versiunea de browser folosit, fusul orar, tipul de browser, sistemul de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil.

Aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fișierele de tip cookie ale terțelor părți. Mai multe informații despre acest lucru găsiți la pagina Despre Cookies

b. Date despre vizita dumneavoastră:

 • adrese uniforme pentru localizarea resurselor (URL-uri) complete
 • clicuri către, prin și de la website-urile noastre (inclusiv data și ora)
 • informațiile vizualizate sau căutate (paginile, articolele si categoriile accesate/citite, viteza de încărcare a paginilor web, timpul petrecut pe anumite pagini, erorile de afișare/descărcare)
 • numărul mediu de articole vizualizate pe paginile noastre web
 • informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și trecerile de mouse)
 • metodele folosite pentru navigarea în pagină
 • datele despre comportamentul utilizatorilor, numere de telefon folosite pentru apelare sau adrese de e-mail folosite pentru a ne contacta

În anumite cazuri, putem obține datele dumneavoastra cu caracter personal (de exemplu: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, dar nelimitându-se doar la acestea) de la terțe părți, precum parteneri contractuali. De exemplu, este posibil să obținem datele dumneavoastră cu caracter personal prin recomandare de la un partener actual.

În cazul in care obtinem datele dumneavoastra cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informatiile relevante despre prelucrare cat mai curand posibil, dar in orice caz nu mai tarziu de o luna de la obtinerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv privind categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, scopul prelucrarii si temeiul juridic al acesteia.

3. Cum folosim datele cu caracter personal și temeiul juridic al prelucrării

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

 • trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră;
 • trebuie să respectăm o obligație legală;
 • atunci cand este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), exceptând situația în care drepturile dumneavoastră fundamentale au prioritate față de aceste interese;
 • dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane);
 • și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Cel mai frecvent, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

a. Utilizatori și clienți (persoane fizice):

În scopul furnizării serviciilor și efectuării plăților în baza contractului încheiat, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care utilizatorii sunt parte sau pe o obligație legală care ne este impusă.

Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre serviciile care considerăm că vă interesează, astfel că dacă sunteți un client existent, vă vom contacta prin e-mail sau prin telefon (inclusiv SMS) cu informații despre ofertele noastre. Dacă nu mai doriți să primiti aceste comunicări, puteți renunța trimițându-ne un e-mail la adresa [contact@natasaalinaculea.ro].

b. Utilizatori și clienți (persoane juridice):

În scopul furnizării de servicii și efectuării plăților în baza contractelor încheiate, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, date de contact de afaceri, date bancare și codul de identificare fiscală. Această prelucrare se bazează pe:

 • executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de partener contractual, sunteți parte
 • obligații legale care ne sunt impuse
 • interesul nostru legitim

În unele cazuri, prelucrăm date cu caracter personal, cum ar fi numele și datele de contact ale angajaților sau ale contractanților partenerilor comerciali în scopul comunicărilor legate de executarea unui anumit contract cu partenerii comerciali.

Fiind partener comercial, vă putem furniza comunicări despre noile noastre oferte. Dacă nu mai doriți să primiti aceste comunicări, puteți renunța trimițându-ne un e-mail la adresa [contact@natasaalinaculea.ro].

Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing, fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

4. Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În cadrul firmei noastre, doar un număr limitat de membri ai personalului, au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal. Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal.

Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Membrii firmei noastre au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai respectând instrucțiunile și regulamentele administrative și, dacă este necesar, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi comunicate, cu consimțământul dumneavoastră, doar către persoana cu care urmează să colaborați.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, inclusiv:

 • furnizori de servicii care oferă suport administrativ, profesional și tehnic institutiei noastre;
 • parteneri contractuali, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră;
 • furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută să îmbunătățim și să optimizăm website-ul nostru.

Putem dezvălui, de asemenea, date cu caracter personal, unor consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori), atunci când situația o impune. Realizăm o evaluare prealabilă în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impunem acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor institutiei noastre.

5. Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile în străinătate

Datele colectate sunt găzduite la nivel fizic pe un server de web situat pe teritoriul Uniunii Europene și în Spațiul Economic European, care îndeplinește cerințe și standarde de securitate acceptate la nivelul industriei. Totuși, anumite informatii colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip Cookie (de exemplu, prin Google Analytics) vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în afara SEE. Pentru mai multe informatii, consultați Politica privind fișierele de tip cookies.

În plus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate si stocate intr-o locatie din afara UE si SEE. Cand datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate din propria țară în altă țară, legile care vă protejează datele cu caracter personal din țara către care sunt transferate informațiile pot fi diferite, oferind o protecție mai restrânsă față de cele din țara în care vă desfășurați activitatea.

6. Drepturile dumneavoastră

Conform legii nr. 677/2001 și a Regulamentului General privind Protecția Datelor la Nivel European nr. 679/2016, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, prin care ne puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi și să vă furnizăm o copie a lor, dacă este cazul;
 • dreptul de rectificare, însemnând dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de către dumneavoastră de informații suplimentare;
 • dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”) – însemnând că în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care vă retrageți consimțământul sau în cazul în care se constată că datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal), aveți dreptul de a obține din partea institutiei noastre ștergerea datelor care vă privesc;
 • dreptul la portabilitate, prin care aveți posibilitatea să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități;
 • dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri);
 • dreptul de a vă retrage consimțământul, în cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră.
 • dreptul la opoziție, este dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor în anumite cazuri, inclusiv creării de profiluri (marketing direct, cercetare științifică sau statistică, interesul legitim al operatorului, interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul).
 • dreptul restrictionarii prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal în anumite circumstante, insemnand dreptul de a obtine din partea institutiei noastre restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care contestati exactitatea datelor sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, datele nu vor mai fi prelucrate.
 • dreptul de a depune o plangere la noi sau la autoritatile competente.

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul persoanelor de contact menționate mai jos, la punctul 12.

7. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezentul document și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

Dacă sunteți un partener contractual, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțămăntului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevazută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

8. Securitatea datelor. Măsuri de protejare.

Păstrăm datele dumneavoastră pe servere găzduite de terțe părți, folosind măsuri tehnice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat.

Relațiile contractuale pe care le avem cu firmele care ne oferă servicii de găzduire includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.

Va revine responsabilitatea păstrării confidențialitatii tuturor mijloacelor de autentificare (cum ar fi, parolele) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale website-urilor noastre.

Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigura. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe website-ul nostru; vă asumați riscul atunci cand transmiteți orice informație. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate (cum ar fi implementarea de certificate SSL pentru criptarea continutului paginilor web) pentru a preveni accesul neautorizat și furtul de informație.

9. Confidențialitatea datelor minorilor

Firma noastră nu colectează cu bună știință prin intermediul website-ului sale date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore observă că copiii săi ne-au furnizat datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să ne informeze în scurt timp. În cazul în care descoperim că o persoana care nu a împlinit vârsta de 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, vom distruge aceste informații din toate locurile în care acestea apar, imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele consimte în mod explicit asupra prelucrării de către institutia noastră a datelor cu caracter personal ale copilului.

10. Linkuri către alte pagini web

Paginile noastre web pot contine linkuri externe către alte pagini web pe care institutia noastră nu le controlează. Dupa ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul respectiv al terței părți. Atunci cand vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, ar trebui să analizați politicile lor privind confidențialitatea și condițiile de utilizare.

Firma noastră nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea, condițiile de utilizare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

11. Fișierele tip Cookie și module de comunicare socială

Website-ul noastre utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă distinge de ceilalți utilizatori. Acest lucru ne ajuta să vă oferim o experiență utilă atunci când navigați pe website-ul nostru și ne permite, de asemenea, să ne îmbunătățim pagina web. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe website-ul nostru sau prin setările din browserul dumneavoastră.

Pentru informații detaliate despre fișierele de tip cookie pe care le folosim, cât timp le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, consultați Politica noastră privind fișierele de tip cookie.

Website-ul nostru poate include funcții de comunicare socială, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn sau Youtube. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați și pot seta un fișier de tip cookie pentru a-i permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste servicii se supune politicii de confidențialitate a companiei care le furnizează.

12. Cum ne puteți contacta

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, o puteți face în următoarele moduri:

 • puteți contacta Responsabilul privind Confidențialitatea la adresa [contact@natasaalinaculea.ro]
 • puteți transmite o scrisoare, în atenția Responsabilului privind Confidențialitatea la adresa: Strada Batiștei nr. 35, sector 1, București.
 • ne puteți apela telefonic la numărul: 0752 876 981

AI NEVOIE DE UN SPECIALIST ÎN CONSILIERE?

Ai senzația că ai un munte în față și nu poți cuprinde viziunea de ansamblu? Ceva lipsește? Ceva îți scapă? ...o decizie? Un pas? O persoană?

coach/consilier, lector, formator, scriitor, realizator și prezentator TV

©2024 NatasaAlinaCulea.ro – All Right Reserved.  by daweb

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. Accept Despre Cookies

Politica Cookies
Cu ce te pot ajuta?